oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

Notariusz radzi / Prawo

O poświadczeniu słów kilka

Ksero nie wystarczy?! Często zadajemy sobie takie pytanie, gdy przysłowiowa „pani z okienka” żąda od nas oryginału dokumentu, a tylko on umożliwi nam załatwienie sprawy. Co jednak w przypadku, gdy oryginał dokumentu chcemy zachować dla siebie, a mimo to pragniemy dokończyć sprawę? W takim wypadku rozwiązaniem są różnego rodzaju poświadczenia notarialne.

Najprostszą i najpowszechniejszą formą poświadczenia jest poświadczenie zgodność kopii z okazanym dokumentem. Jak sama nazwa wskazuje, notariusz stwierdza, że przedstawiony mu oryginał dokumentu oraz jego kserokopia (fotograficzna odbitka) są ze sobą zgodne. Taka notarialna kopia wystarczy nam do załatwienia większości spraw, zarówno w urzędzie, sądzie jak i w szkole. Jednakże przy wpisach do ksiąg wieczystych musimy się już posłużyć oryginałem dokumentu lub też jego odpisem wydanym przez organ, który sporządził oryginał. Kopie notarialne wykorzystuje się najczęściej jako poświadczenia dyplomów, dowodów osobistych, faktur, umów, decyzji, a od niedawna również map geodezyjnych.

Kolejnym popularnym poświadczeniem jest poświadczenie własnoręczności podpisu. Notariusz stwierdza w nim, że na okazanym mu dokumencie podpis złożyła własnoręcznie wskazana osoba. Mając dokument, na którym notariusz poświadczył popis, mamy pewność, że złożyła go osoba na nim wymieniona, a nie ktoś inny. Ponadto poświadczenie podpisu jest często konieczne do zawarcia niektórych umów, jak np. sprzedaż firmy.

Najrzadszymi poświadczeniami są poświadczenie daty okazania dokumentu oraz poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Już same nazwy wskazują, czym się te poświadczenia charakteryzują, więc szczegółowe wyjaśnienia są zbyteczne. Można tylko wskazać, że poświadczenie pozostawania osoby przy życiu wykorzystywane jest głównie przez osoby starsze z województwa śląskiego do uzyskania przez nie świadczeń emerytalnych z Francji i Niemiec.

Powyższe przykłady poświadczeń na terenie kraju są dokonywane przez notariusza. Będąc za granicą, powinniśmy się po nie zgłosić do konsula lub pracownika wydziału konsularnego ambasady.

W przypadku braku notariusza w miejscowości, można się udać do najbliższego wójta, burmistrza lub banku. W tych miejscach można uzyskać poświadczenia podpisu na pismach do obioru dokumentów lub pieniędzy.

 

 

 

Reklama

Polecamy!