oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

  • Praw(n)ym okiem mamy

    czytaj więcej

    Alimenty od byłego małżonka

    Rozwód nie zawsze jest definitywnym końcem relacji z byłym małżonkiem. Pisaliśmy już o sytuacji małżonków, którzy są kredytobiorcami, a jednocześnie postanawiają zakończyć swój związek małżeński. Jednak często spotykane pytanie dotyczy innej kwestii finansowej w przypadku rozwodu, a mianowicie możliwości pozyskiwania alimentów od byłego małżonka.