oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

  • Notariusz radzi

    czytaj więcej

    Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa

    Intercyza w potocznym rozumieniu oznacza umowę notarialną zawartą przez kobietę i mężczyznę przed ślubem, która ma spowodować, że żaden z małżonków nie będzie odpowiadał za długi współmałżonka.