Jakie umiejętności rozwija u dziecka przedszkole?

Udostępnij:

Do najważniejszych umiejętności, jakie dziecko zdobywa w czasie nauki w przedszkolu należy: Śpiewanie piosenek i rozwinięte poczucie ruchu. Dziecko powinno brać aktywny udział w najróżniejszych zabawach ruchowych oraz potrafić zaśpiewać proste, składające się z dwóch zwrotek piosenki. Maluch powinien również reagować na proste sygnały dźwiękowe oraz rozpoznawać konkretne dźwięki wydawane przez poszczególne przedmioty. Rozwinięte umiejętności twórcze. Dziecko powinno chętnie eksperymentować z różnymi formami sztuki – malowaniem czy wycinaniem – a także określić, co chce z nimi stworzyć; nazywać poszczególne elementy swoich prac i opisywać je, opowiadając ich znaczenie. Rozwinięte umiejętności konstrukcyjne, podstawowa wiedza na temat zawodów. Dziecko powinno nauczyć się, z jakimi pracami związane są poszczególne zawody i kto może je wykonywać. Oprócz tego wykonuje również proste figurki z plasteliny czy innych materiałów oraz tworzy własne konstrukcje z klocków.

W poszczególnych porach roku dziecko powinno także rozpoznawać konkretne warunki atmosferyczne i wiedzieć, że są one związane z danym okresem. Potrafi również nazywać pory roku i wie, jakie zjawiska są dla nich najbardziej charakterystyczne. Umie także rozpoznawać niektóre zjawiska przyrodnicze; wie, że przyrodę i całe środowisko naturalne należy szanować i dbać o nie. Nazywa rośliny oraz zwierzęta, umie rozpoznawać zmiany, jakie w środowisku naturalnym przychodzą razem z innymi porami roku. Posiada orientację w czasie, rozumie jego upływanie.

Orientuje się w przestrzeni i pojmuje położenie w niej przedmiotów. Umie rozpoznawać odległości i oceniać długość na zasadzie długi-krótki. Posługuje się podstawowymi pojęciami czasu – "teraz", "wcześniej", "później". Rozpoznaje i nazywa poszczególne części ludzkiego ciała.

dziecko w przedszkolu Posiada też umiejętność liczenia i rozpoznawania niektórych kształtów geometrycznych. Posiada dobrze rozwiniętą percepcję słuchową i wzrokową. Ma podstawową wiedzę na temat własnego kraju oraz panujących w nim stosunków społecznych i rodzinnych. Zna przynajmniej nazwę miejscowości, w której żyje. Podaje imiona swoich rodziców i rozumie zależność między innymi stopniami pokrewieństwa. Niektóre dzieci opanują takie umiejętności nieco wcześniej, głównie dzięki temu, że chodziły do żłobka lub otrzymywały lekcje od swoich rodziców w domu. Niemniej jednak przedszkole to nie tylko sama nauka, ale również budowanie relacji z rówieśnikami i rozwijanie w sobie umiejętności społecznych. Ponadto w przedszkolu można nauczyć się wielu zupełnie nowych rzeczy. Niektóre dzieci posiadają naprawdę sporą – jak na ten wiek – wiedzę dotyczącą otaczającego ich świata. Równocześnie jednak rok spędzony w przedszkolu zawsze jest dla młodego człowieka bardzo wartościowy.